Алау Адильбаев

Ученая степень - доктор Ph.D

Краткая биография Приветственное слово Книги Статьи Задать вопрос

Краткая биография

Адильбаев Алау Шайкимович, родился 19 декабря 1972 г. Имеет ученую степеньPh.D, магистр. В 1995 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет им Х.А. Яссауи, факультет востоковедение, по специальности «Религиовед», учитель арабского языка, бакалавр философии. В 1997 г. получил степень магистра, защитив магистерскую работу по теме «Понятие Тенгри у древних тюрков и описания Аллаха в Коране». В 2002 г. получил степень доктора по специальности «Теология» в институте гуманитарных наук университета Анкары. 2002г. работал преподавателем в Международном Казахско-Турецком университете им. Х.А.Яссауи, в 2005 году - в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак». В 2006 г. - главный специалист, затем начальник отдела по делам религий Управления юстиции г.Алматы. В том же году назначается заведующим кафедрой гуманитарных наук и естествознания Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак». В данный момент является доцентом Египетского университета исламской культуры «Нур»; заведующим кафедрой «Религиоведение», член Совета ученых при ДУМК.

Приветственное слово

Ассаламу алейкум, уважаемые читатели портала!

Я ­- Адильбаев Алау Шайкимович, специалист в области религии, автор ряда работ по религии и духовности: «Избранные сахабы», «Ключ к совершенству», «Священный маулит», «Мазхабы Абу Ханифа и ханафи». Как эксперт могу ответить на вопросы по следующим тематикам: мазхабы Абу Ханифа и ханафи, жизнь Сахабов, аклах ислама, биография Пророка Мухаммеда (с.а.с.), семья в исламе, покорность в исламе.

Книги

 • Саңлақ сахабалар, 1-бас. - Алматы, 2004, «Алтын қалам» баспасы, 262 бет
 • Қасиетті мәуліт, Алматы, 2006, «Алтын қалам» баспасы, 40 бет
 • Кемелдік кілті, Алматы, 2008, «Нұр-Мүбарак» баспасы, 248 бет
 • Имам Әбу Ханифа және ханафи мәзһабы, Алматы, 2011, 399 бет
 • Шапағат шамшырағы – әз Мұхаммед (с.а.с.), Алматы, 2013, 192 бет

Статьи

 • Мұсылман ғалымдарының ғылымға қосқан үлесі// Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті 1. Халықаралық ғылыи конференция материалдары, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (2004-2005 жылдары өткізілген конференция материалдары) Алматы, 2006, 44-52-б.
 • Исламда әділдік ұғымы//, әл-Фараби ат. ҚазҰУ философия фак. Қасымов оқулары, халықаралық конференция баяндамасы, Алматы, 2005
 • Сүннеттің Құранмен үндестігі және дінде дәлел болуы// Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті, ІІІ Халықаралық ғылыи-практикалық конференция материалдары (2007-2008ж.), Исламтану және араб филологиясы мәселелері, Алматы, 2008, 16-32-б.
 • Орта Азиядан шыққан ғұлама – Матуриди//, ІІ Халықаралық ғылыи-практикалық конференция материалдары (2006-2007ж.), Исламтану және араб филологиясы мәселелері, Алматы, 2008ж, 94-100-б. (5бет)
 • Ислам мен терроризм – кереғар ұғымдар// , IV Халықаралық ғылыи-практикалық конференция материалдары (2008-2009ж.), Исламтану және араб филологиясы мәселелері, Алматы, 2009ж, 83-91-б.
 • Казакистанда девлет-дин илишкиси ве дини олушумлар, Түркия республикасы, Спарта қаласында өткен, «Түркі әлемінде діни жағдай» атты халықаралық ғылыми-пркатикалық конференция материалы, 2010
 • Әбу Ханифаның өскен ортасы және тарихи жағдай// Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты VI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция метриалдары (2010ж.), Алматы, 2011, 73-81-б.
 • Әбу Ханифаның Ислам құқығы (фиқһ) саласындағы орны// Қазақстандық халықаралық құқық журналы, № 1 (41), Алматы, 2011, 3-9-б.
 • Әбу Ханифа және хадис мәселесі// «Ислам: Адам және қоғам діні» атты Қазақстан Респудликасының тәуелсіздік алғанына 20 жыл толуына және 2011 жылы «Ислам конференциясы ұйымына» төрағалық етуіне арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, ғылыми-педагогикалық журнал, ХІІ, Алматы, 2011 ж., 48-53-б.
 • Әбу Ханифаның ғылыми танымының қалыптасуы және ақида іліміндегі орны// «Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы», Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған «Ғасыр санасы: Онтология, дін, мәдениет» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Алматы, Қазақстан, 2011 ж., 18 мамыр, Алматы, 2011 ж., 204-208-б.
 • Ғылым және дін: қайшылықтан ымыраластыққа// Жастар. Руханилық. Интеллектуалды ұлт, әл-Фараби ат. ҚазҰУ философия және саясаттану фак., халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Философия ғылымдарының докторы, профессор ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Ағын Хайроллаұлы Қасымжановтың 80 жылдығына арналған V Қасымжанов оқулары, Алматы, 2011, 164-169-б.
 • Имам Әбу Ханифа мен Матуридидің пікір сабақтастығы// Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты VIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция метриалдары (2011 ж.), Алматы, 2012, 111-119 б.
 • Ұлтты біріктіру - әрбір иманды азаматтың міндеті// Айқын газеті, 2012
 • Саңлақ сахабалар және рамазан,// Қазақстан-Zaman газеті, № 33 (903), 16 тамыз, 2012, 9-б.
 • Нұх (ғ.с.) – Ұлық бес пайғамбардың бірі// Аңыз адам, № 16 (52), Тамыз, 2012, 20-21-б.
 • «Алла Тағала Ибраһимді дос тұтты»// Аңыз адам, № 16 (52), Тамыз, 2012, 23-б.
 • Ханафи мәзһабының тарихи мәні мен оны дамыту стратегиясы // ҚР БжҒМ, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, «Түркі дүниесіндегі ислам ғылымдарының ролі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары, 26-27 сәуір 2012ж. Түркістан, ......беттер
 • Қазақстанда ханафи мәзһабының тарихи мәні мен қазіргі замандағы маңызы// ИСЕСКО ұймы тарапынан өткізілген халықаралық ғылыми симпозиум, Алматы, 2012 ж. 7 бет
 • А. Әділбаев, Ш. Әділбаева, Ислам құқығында үкім шығару әдісі ретінде «әл-масалих әл-мурсала», КазҰУ Хабаршысы, философия, мәдениеттану, саясаттану сериясы, №2 [43] 2013 ж., 66-73-б.
 • А. Әділбаев, Ш. Әділбаева, Ханафи ғалымдарының ислам фиқһына қатысты негізгі еңбектері// Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты X халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция метриалдары (2013 ж.), Алматы, 2013
 • Несостоятельность негативных суждений в адрес ученого, факиха Абу Ханифы с призмы выдающихся ученых// Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Динамиката на съвременната наука», - 2013. Том 5. История. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – 82-92-б.
 • Жастар арасындағы дәстүрлі діни түсінікті қалыптастырудағы ханафи мазхабының рөлі// «Дін және жастар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Атырау: 2013, 7 б.
 • Діни ахуалдың күрделілігі және оны шешудің жолдары // «Діни ғұрыптар және қазақтың салт-дәстүрлері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. Қызылорда, 2013. 9 б.
 • Қазақ халқында Пайғамбар сүйіспеншілігі, Қала мен дала газеті,7 мамыр, 2004
 • Алланың елшісі хақында, Қала мен дала газеті, 13 мамыр, 2005
 • Рус ориантализмінің олушумунда Казан еколунун ролу, Туркия, Дини араштырмалар журналында, 2002 ноябрь
 • Казакистан топракларында юрутулен руслаштырма фаалиетлери, (Қазақстан территориясында жүргізілген орыстандыру саясаты), Туркия, билиг журналы, 2002
 • Әйел мен еркек тең бе? Аңсар журналы, 2006,№3
 • Сайд ибн Әмир. Иман журналы, 2006,№10
 • Халид ибн Уәлид (саңлақ асхабалар). Иман журналы, 2006, №8, 5-б.
 • Әбу Убәйда ибн Жаррах. Иман журналы, 2006, №1, 4-б.
 • Хамза ибн Әбдүлмүттәліп. Иман журналы, 2006, №5, 4-б.
 • Біләл Хабаши. Иман журналы, 2006, №9, 3-б.
 • Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю. Иман журналы, 2009, №12, 5-б.
 • Кіршіксіз шынайы махаббат. Иман журналы, 2009, №5, 2-б.
 • Шынайы сүйіспеншілік. Иман журналы, 2009, №6-7, 2-б.
 • Ата-ананың қадірі. Иман журналы, 2009, №10, 5-б.
 • Жаратушыны тану. Иман журналы, 2009, №3-4, 4-б.
 • Үміт пен үрей. Иман журналы, №3, №4, 2010ж.
 • Сыддық, шыншылдық, шынайлылық, адалдық. Иман журналы, №1, №2, 2010ж.
 • Сабыр-иманның белгісі. Иман журналы, 2010
 • Сабыр – жүрек амалы. Иман журналы, 2010
 • Әділдік. Иман журналы, 2010
 • Тәуекел. Иман журналы, 2010
 • Жомарттық. Иман журналы, 2010

«Таблиги Джамаат» – кто они?

Среда, 22.06.2021

Вопрос - «Таблиги Джамаат» – кто они? Как зародилась это течение? Ее особенности?

Ответ эксперта: С момента обретения независимости в страну начали прибывать представители различных исламских течений. Одна из них «Таблиги Джамаат» возникшая в Индии в начале прошлого века. Это движение зародилось в Индии под влиянием определенных исторических условий. Вторжение Британской империи в Индию создало большую угрозу не только для независимости мусульман региона, но и для их религиозных и культурных особенностей. Английское правительство было главным виновником возникновения и усиления междоусобиц в стране, конфликтов между мусульманами и индусами. Со временем, в результате растущего влияния Запада, многие мусульмане начали покидать Ислам и переходить в христианство. В то же время, плачевное состояние Османской империи после Первой мировой войны и распад халифата стали благоприятным условием для появления многих движений среди местных мусульман. Одним из них стало движение «Таблиги Джамаат».

Основателем движения является Мухаммад Ильяс Кандехлеви (1885-1944 гг.). Родился он в семье известного имама и с детства обучался исламским наукам. На формирование его религиозных убеждений и принципов повлиял суфийский учитель Рашид Ахмад Гандохи. Изначально Ильяс Мухаммад планировал осуществлять свою деятельность путем открытия религиозных медресе. Однако, плохие условия жизни и низкий уровень образования среди населения в Индии существенно препятствовало распространению его идей среди общественности, что натолкнуло на выбор иного метода. В 1925 году по возвращению с хаджа он принялся проповедовать религию путешествуя по всей стране. Период формирования «Таблиги Джамаата» берет свое начало с 1926 года и охватывает весь период времени до крупного собрания сторонников в 1934 году в городе Нух. Так на собрании в 1934 году была обозначена цель организации, особенности и причина зарождения, а медресе в Низамуддине, где обучался Ильяс Мухаммад стало основным центром организации. В настоящее время известно, что центральные офисы религиозной организации «Таблиги Джамаата» является медресе (марказ) «Низамуддин» в Индии, медресе «Райванд» в Пакистане и медресе «Кокрайл» в Бангладеш.

После возвращения Ильяса Мухаммада в 1938 году из паломничества было утверждено «шесть традиций» деятельности «Таблиги Джамаата». В 1944 году незадолго до смерти Ильяса Мухаммада на его место был назначен сын, Мухаммад Юсуф, который пошел по следам отца и посвятил свою жизнь распространению Ислама и приложил немало усилия для расширения движения. В настоящее время организация «Таблиги Джамаат» распространилась на более чем ста государств и количество ее последователей насчитывается около 85 миллионов.

Они являются противниками именования своих последователей «Таблиги Джамаат, Тахрику Иман, Джамаат дагвата, Религиозный дагват (призыв)». Если в обязательном порядке требуется наименование, то предпочитают называть себя «Джамаат обучения имана».

Основные цели и религиозные концепции джамаата охвачены в книгах Ильяса Мухаммада и других лидеров. Среди них наиболее важными являются:

Книги Ильяса Мухаммада «Муслимон ки маужудах басти ор оска илаж» (Отсталость мусульман и пути выхода из этого положения), «Чадж батан» (Шесть точек), «Мальфузат хазрати Мевляна Мухаммад Ильяс» (Сборник изречений Мухаммада Ильяса); труды Мухаммада Закария Кандехлеви «Фазаилул-амал» (Превосходство деяний), «Фазаилу-закат» (Превосходство закята); и книга Мухаммада Юсуфа Кандехлеви «Хаятус-Сахаба» (Жизнь сподвижников). Среди них самой читаемой книгой, к которой очень часто ссылаются при проповедях и с которой неразлучны представители движения является «Фазаилул-амал».

В соответствии с религиозным учением «Таблиги Джамаата» толкование религии является обязанностью не только ученых, но и каждого верующего. Поэтому считая, что каждый мусульманин обязан каждый месяц по 3 дня, в год 40 дней, в течении жизни 4 месяца выходить на путь призыва, обязывают каждого человека к дагвату.

Главная особенность заключается в том, что свою деятельность они ведут на добровольной основе, поэтому нигде нет их официально зарегистрированного офиса, представительства. Зачастую выбирают мечети для своей пропаганды. Таблиги Джамаат хорошо организованы и ведут очень слаженную работу по специальным программам. Регулярно проводятся республиканские, региональные и районные советы (машура) движения. На этих советах устанавливаются стратегические планы и на их основе ведется дальнейшая работа.

Один из основных недостатков – до сих пор считается неприемлемым использовать письменные, устные и визуальные методы средств массовой информации. Они полагают, что проповедь лицом к лицу более влиятельнее как для слушателя, так и для проповедника.

По причине религиозной безграмотности большинства последователей зачастую не придают никакого значения достоверности или ложности информации. Они больше нацелены на количество, чем на качество. Могут повторно и не увидеть человека, которого наставляли на свой путь. Их деятельность недостаточна для улучшения качеств мусульманина и не эффективна в борьбе с различными течениями. Напротив, из-за низкого уровня религиозной грамотности экспертами отмечается тенденция попадания их последователей в сети религиозных экстремистских групп.

Таблиги Джамаат подчиняются только своим избираемым руководителям. В их понимании выступать против своего «руководителя» является большим грехом. Таким образом, зачастую они не подчиняются местным имамам. Более того призывают не слушать имамов, аргументируя это тем, что «они не выходят на дагват».

Во многих случаях выходя на призыв оставляют семью и детей без финансового обеспечения. Несмотря на сложное финансовое положение есть и те, кто продают единственный скот с целью уйти на религиозный призыв. В результате жены и дети, вынужденные голодать приходят в мечеть, чтобы просить помощи и милостыни.

Несмотря на быстрое распространение по всему миру Таблиги Джамаат до сих пор не меняет метод умершего в 1920 году Мевляны Ильяса. Они выбрали мусульман в качестве основного объекта, поэтому попытки расширить Ислам среди немусульман не предпринимаются. Ввиду ограниченности взглядов они не смогли воспитать ученых и интеллектуалов, которые могли бы дать ответы на возникшие современные проблемы. Это показывает насколько они отстали от темпов нашего столетия.

В действительности же несмотря на то, что методы, цели Таблиги Джамаата выполнили свою миссию в той исторической ситуации и условиях Индии прошлых времен, на данный момент слишком примитивны в реалиях бурного развития науки и образования, быстрого распространения информации и недостаточны для обеспечения религиозных потребностей современного мира. Донести Ислам до людей возможно лишь тогда, когда он соответствует современным требованиям, а не остается позади. Не стоит забывать, что Посланник Аллаха (с.а.с.) по указанию Корана проповедовал и доносил Ислам до людских сердец используя все передовые модели и методы своего времени, что позволило в короткий период времени, не ограничиваясь арабской общиной, достигнуть мирового уровня.

Основные центры движения расположены в Индии, Пакистане, Бангладеш. Тем не менее, программы и указания этой организации известны только небольшой группе лидеров движения. По той причине, что организация управляется из-за рубежа, для обеспечения безопасности среди государств СНГ впервые в Узбекистане, а затем в 2006 году в Таджикистане Таблиги Джамаат была признана экстремистской и запрещенной организацией. В 2009 году Российская Федерация ввела запрет на деятельность Таблиги Джамаата на своей территории.

Стоит напомнить, что 26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда города Астаны вынесено решение о запрете деятельности организации «Таблиги Джамаат» в Республике Казахстан.

Слава Всевышнему, сегодня в мечетях и курсах повышения религиозной грамотности при мечетях, интернет-сайтах предоставлена возможность узнать о ценностях Ислама и религии. Поэтому нашей молодежи следует сторониться подобных запрещенных религиозных групп.

Алау Адильбаев

Прочитано 3248 раз
Жауап берген:
JoomShaper
Top